CENTRUM ROZWOJU I POZYTYWNEJ ZMIANY

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE / MEDIACJE / COACHING / TERAPIE KRÓTKOTERMINOWE / TERAPIE ROZWOJOWE

Potrzebujesz pomocy, aby odnaleźć drogę do celu, rozwiązać problemy, szukasz zmiany, szukasz rozwoju. W zależności od Twoich potrzeb,  używając do tego swoich umiejętności, doświadczenia zawodowego, technik, narzędzi,

psycholog Elżbieta Krzyżaniak, proponuje:

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Dla osób odczuwających trudności w relacji, wzajemnym porozumieniu z partnerami, dziećmi, nastolatkami, w radzeniu sobie z rozstaniem, stratą bliskiej osoby, z trudnościami w rozwiązywaniu swoich problemów, będących w trudnej sytuacji życiowej, doświadczających napięć, silnych stresów.

Mediacje

Dla potrzebujących pomocy osoby neutralnej i bezstronnej w poufnym i dobrowolnym rozwiązaniu sporu, sprawach okołorozwodowych.

Coaching

Dla potrzebujących w życiu czegoś więcej, osób które czują że ich wewnętrzny potencjał jest większy, niż aktualne osiągnięcia. Zaintere- sowanych własnym rozwojem, poznaniem siebie, potrzebującym pomocy w określaniu i realizacji celów życiowych, motywacji prowadzącej do konkretnych osiągnięć.

Terapię krótkoterminową Skoncentrowaną na Rozwiązaniach (TSR)

Warsztaty rozwojowe (grupowe)

 • „Projekt Super mama”
  Dla mam, które chwilami bywaja bardzo zmęczone i chca od zycia czegoś więcej.
 • „Projekt Niebieskie Migdały”
  Dla osób, które potrezbują inspiracji i odwagi do tego,żeby realizować swoje marzenia
 •  „Projekt Jak mówić,żeby dotarło „
  Dla osób, które chca poprawić swoja komunikacje interpersonalną, skutecznie sie porozumiewać, być słyszanym i rozumianym.
 • „Projekt VIP”
  Dla osób, które chcą wzmocnić swoja samoocenę, odnaleźć swoją wartość.

  Zajęcia warszatowe wymają udziiału conajmniej 5 osób.

Dla KLIENTÓW INApartements Concierge ceny specjane.

Z KARTĄ INAconcierge -15

Kontakt

Centrum Rozwoju i Pozytywnej Zmiany
tel.: 501 168 865
crpz@wp.pl
www.elzbietakrzyzaniak.pl
www.psychologicznypunktwidzenia.pl

Centrum Rozwoju i Pozytywnej Zmiany

O MNIE

Z wykształcenia jestem mgr psychologii, absolwentką Uniwersytetu
Gdańskiego, absolwentką studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami
Ludzkimi na Politechnice Gdańskiej oraz Psychologii Klinicznej na
Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Szkolenia oraz zamiłowanie do pracy z ludźmi uczyniły ze mnie coacha,
trenera , mediatora. Doświadczenie sprawiło, że jestem uważnym i
skutecznym psychologiem.

Na co dzień wspieram ludzi w ich rozwoju, towarzyszę im na drodze
zmian, pomagam na zakrętach życiowych. Potrafię mobilizować do tego,
żeby chciało im się chcieć, dzielę się z nimi wiedzą , szukam
najlepszych rozwiązań. Koncentruję się na możliwościach a nie na
przeszkodach.

Prywatnie mam doświadczenie w byciu żoną i
mamą. Lubię słońce, lubię życie, lubię gotować – inspiracji szukam w
podróżach. Przyjaciele uwielbiają moje pierogi. Lubię być kobietą.

Moją dewizą jest cytat : “Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się
zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on
to robi.”

Dla klientów INAConcierge – 15%

5 + 5 =